Bewonerscommissie

En zo was het de bedoeling dat het zou worden.

De flat als aanleunwoningen met alarm aangesloten op het verzorginghuis dat zou komen op de plaats van " Olmenhof".

De bewonerscommissie is opgericht 5 Januari 2012.

Het gekozen bestuur bestaat uit de volgende personen:

  

*  Annette Dekkers     (secretaris - voorzitter)    A   7

*  Marjanne Verhoef  (penningmeester)               A    1

*  Joop van der Kleij   (bestuurslid)                         B    4

*  Co Burgerhout        (bestuurslid)                         A    3

*  Goffe de vries         (bestuurslid)                         A 10

 

De bewonerscommissie "Olmenstaete" treedt op als intermediar tussen de bewoners van de flat en de afgevaardigden van Woonzorg Nederland.

Tevens streeft de bewonerscommissie naar

goede onderlinge cohesie van de bewoners van de flat.