Laatste nieuws / Evenementen

Nieuwsbrief van de bewoners commissie.

11-12-2019

Bebouwing Landtong

Enkele van onze medebewoners waren op de Wijkplatform vergadering van 12 april j.l. en hebben o.a. aldaar vernomen dat de werkgroep Infrastructuur zich ook inzet om met de Gemeente Amstelveen tot een acceptabele bebouwing van de Landtong te komen.

De huidige plannen         * krijgen geen goedkeuring van de werkgroep waarin, gezien onze grote belangen in deze, ook enkele bestuursleden van de Bewonerscommissie zitting hebben. De bebouwing betreft niet alleen nieuwe scholen en een sportzaal, maar ook hoogbouw appartementen. Ook hierover zullen wij u regelmatig updaten.


*  Klik op het groene vinkje voor meer info.

Het buffet voor de bewoners van Olmenstaete zal worden gehouden op:  

Koffie en thee middag voor de bewoners van Olmenstaete zal worden gehouden op : 


De kerstborrel voor de bewoners van Olmensaete zal worden gehouden op: De nieuwjaars borrel voor de bewoners van Olmenstaete zal worden gehouden op: De jaarlijkse ledenvergadering voor de bewoners van Olmensaete zal worden gehouden op: